KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ĐIỂM "KHÁM CHỮA BỆNH SỬ DỤNG THẺ CCCD GẮN CHIP ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG VNeID" TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Ngày 16 tháng 06 năm 2023 ban hành Kế hoạch số 226/KH-TTYT về việc triển khai mô hình điểm "Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID" tại trung tâm Y tế huyện Quảng Xương.

KHÁM BỆNH BẰNG THẺ CCCD_page-0001.jpg 
KHÁM BỆNH BẰNG THẺ CCCD_page-0002.jpg
KHÁM BỆNH BẰNG THẺ CCCD_page-0003.jpg
KHÁM BỆNH BẰNG THẺ CCCD_page-0004.jpg

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h