THÔNG TIN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ( Ngày 10 tháng 01 năm 2022)

 SỞ Y TẾ THANH HÓA                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM Y TẾ                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                

                                                                                               Quảng Xương,  ngày 10  tháng  01  năm 2022

 

THÔNG TIN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
( Ngày 10 tháng 01 năm 2022)

Thông tin từ Trung tâm y tế huyện Quảng Xương từ 17h ngày 09/01/2022 đến 17h ngày 10/01/2022, trên địa bàn huyện có:  04 bệnh nhân mắc Covid-19 mới.

* Bệnh nhân phát hiện trong ngày đang được cách ly theo quy định gồm:  04 bệnh  nhân.

 - Tại xã Quảng Định: 02 bệnh nhân, đều có địa chỉ tại thôn Thượng Đình, tiếp xúc vơi F0 đã mắc Covid-19 trước đó

          - Tại Thị Trấn Tân Phong: 02 bệnh nhân, đều có địa chỉ tại thôn Tân Đoài, tiếp xúc vơi F0 đã mắc Covid-19 trước đó.

* Số BN hiện đang còn điều trị : 110  bệnh nhân , Trong đó:

+ Hiện đang điều trị tại bệnh viện ĐKQX: 103 bệnh nhân

+ Điều trị tại bệnh viện Phổi Thanh Hóa: 7 bệnh nhân

* Số người từ nơi khác về địa phương trong ngày là: 258 người

* Hiện tại còn 01 khu cách ly đang hoạt động : Tổng số 06 người

+ Số đang cách ly tại khu cách ly xã Quảng Giao: 06 người

+ Số cách ly tập trung trong ngày:  0

+ Số cách ly tại nhà trong ngày: 197 người

*Lấy mẫu PCR và test nhanh trong ngày 10/01/2022 là:

- Tổng số mẫu PCR lấy trong ngày:  6 mẫu

- Tổng số mẫu test nhanh trong ngày: 717 mẫu.

* Công tác tiêm chủng:

Tổng số liều Vaccin đã tiêm cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên bao gồm cả đối tượng đã tiêm ở nơi khác có mặt taị địa phương: 256.819 Trong đó số liều vaccin sử dụng tại huyện Quảng Xương: 234.930 liều.

-         Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt: 98,78%

-         Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt: 96,69%

-         Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi đạt: 98,78%

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h