THÔNG TIN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ( Ngày 08 tháng 01 năm 2022)

       SỞ Y TẾ THANH HÓA                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM Y TẾ                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                

                                                                                            Quảng Xương,  ngày 08  tháng  01  năm 2022

 

THÔNG TIN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ( Ngày 08 tháng 01 năm 2022)

Thông tin từ Trung tâm y tế huyện Quảng Xương từ 17h ngày 07/01/2022 đến 17h ngày 08/01/2022, trên địa bàn huyện có:  08 bệnh nhân mắc Covid-19 mới.

* Bệnh nhân phát hiện trong ngày đang được cách ly theo quy định gồm:  08 bệnh  nhân

- Tại Thị Trấn Tân Phong: 03 bệnh nhân, đều có địa chỉ tại thôn Ước Ngoại. Là F1 của F0 Lê Quang Dũng có kết quả dương tính với SARS- CV 2 vào ngày 04/01/2022.

  - Tại xã Quảng Yên: 02 bệnh nhân, trong đó

+ 01 bệnh nhân có địa chỉ tại thôn Phú Ninh, là Công nhân Công ty may Kim Việt Nông Cống .

+ 01 bệnh nhân có địa chỉ tại thôn Khang Bình, là Công nhân Công ty may Kim Việt Nông Cống

          - Tại xã Quảng Lộc: 02 bệnh nhân, đều có địa chỉ tại thôn 1, đi từ Tân Triều, Triều cúc, Thanh Xuân, Hà Nội về địa phương    

  - Tại xã Quảng Bình: 01 bệnh nhân, có địa chỉ tại thôn Ngưu Trung, Tiếp xúc với F0 Nguyễn Ngọc Tuấn cho kết quả dương tính với SARS- CoV 2 vào ngày 03/01/2022

* Số BN hiện đang còn điều trị : 101  bệnh nhân , Trong đó:

+ Hiện đang điều trị tại bệnh viện ĐKQX: 93 bệnh nhân

+ Điều trị tại bệnh viện Phổi Thanh Hóa: 8 bệnh nhân

* Số người từ nơi khác về địa phương trong ngày là: 226 người

* Hiện tại còn 01 khu cách ly đang hoạt động : Tổng số 06 người

+ Số đang cách ly tại khu cách ly xã Quảng Giao: 06 người

+ Số cách ly tập trung trong ngày:  0

+ Số cách ly tại nhà trong ngày: 70 người

*Lấy mẫu PCR và test nhanh trong ngày 08/01/2022 là:

- Tổng số mẫu PCR lấy trong ngày:  9 mẫu

- Tổng số mẫu test nhanh trong ngày: 434 mẫu.

* Công tác tiêm chủng:

Tổng số liều Vaccin đã tiêm cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên bao gồm cả đối tượng đã tiêm ở nơi khác có mặt taị địa phương: 251.588 Trong đó số liều vaccin sử dụng tại huyện Quảng Xương: 229.699 liều.

-         Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt: 98,78%

-         Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt: 96,69%

-         Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi đạt: 98,78%

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h