THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀ DỰ KIẾN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUẢNG XƯƠNG NĂM 2022

Ngày 03 tháng 6 năm 2022 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương ban hành thông báo số 186/TB-TTYT về kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức Trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế năm 2022

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h