THÔNG TIN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG ( Ngày 16 tháng 01 năm 2022)

 SỞ Y TẾ THANH HÓA                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                

                                                                                         Quảng Xương,  ngày 16 tháng  01  năm 2022

 

THÔNG TIN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
( Ngày 16 tháng 01 năm 2022)

Thông tin từ Trung tâm y tế huyện Quảng Xương từ 17h ngày 15/01/2022 đến 17h ngày 16/01/2022, trên địa bàn huyện có: 12bệnh nhânmắc Covid-19 mới.

* Bệnh nhân phát hiện trong ngày đang được cách ly theo quy định gồm: 12 bệnh  nhân.

- Tại xã Quảng Thái: 05 bệnh nhân, Tiếp xúc với F0 có kết quả dương tính với SARS-CoV2 trước đó.

- Tại xã Quảng Trường: 01 bệnh nhân, Tiếp xúc với F0 có kết quả dương tính với SARS-CoV2 trước đó.

- Tại Thị Trấn Tân Phong: 02 bệnh nhân, Tiếp xúc với F0 có kết quả dương tính với SARS-CoV2 trước đó.

- Tại xã Quảng Lưu: 02 bệnh nhân, Đi từ địa chỉ Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội về địa phương.

- Tại xã Quảng Đức: 01 bệnh nhân, Tiếp xúc với F0 có kết quả dương tính với SARS-CoV2 trước đó.

- Tại xã Quảng Văn: 01 bệnh nhân. Đi từ địa chỉ xã Long Sơn- TP Vũng Tàu về địa phương.

* Số BN hiện đang còn điều trị : 158 bệnh nhân , Trong đó:

+ Hiện đangđiều trị tại bệnh viện ĐKQX: 154bệnh nhân

+ Điều trị tại bệnh viện Phổi Thanh Hóa: 04 bệnh nhân

* Số người từ nơi khác về địa phương trong ngày là: 385 người

* Số cách ly tại nhà trong ngày: 246người

*Lấy mẫu test nhanh trong ngày 16/01/2022 là:734mẫu

* Công tác tiêm chủng:

Tổng số liều Vaccin đã tiêm cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên bao gồm cả đối tượng đã tiêm ở nơi khác có mặt taị địa phương: 259.246 Trong đó số liều vaccin sử dụng tại huyện Quảng Xương: 237.034 liều.

-        Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt: 98,84%

-        Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt: 97,11%

-        Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi đạt: 99,16%

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h